Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

 

 

Kapu svētki pagasta kapsētās 4. jūlijā

 

No 1. jūnija līdz 1. jūlijam notiek pieteikšanās konkursam ,,Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015"