Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

Kurmāles iedzīvotāji laipni gaidīti Kurmāles pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka pirmdienās un ceturtdienās saņemt humāno palīdzību- apavus un drēbes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Neskaidrības gadījumā zvanīt pa telefonu-26553069

 

 

Aprīlī vēstures istabā apskatāma izstāde ,,Planīcas pagasta 19. gs. dokumenti". Informāciju varat saņemt pa telefonu 29257707

 

6. jūnijā tiek organizēta ekskursija uz Līgatni. Skat. kalendārā

 

14. jūnijā Turlavas seniori ielūdz Kurmāles seniorus uz atpūtas vakaru.  Pieteikties līdz 11. 05. pie kult. darba organizatores