Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

Lai Jaunajā gadā visiem izdodas tas, kas iecerēts, lai visiem veselība un  prieks, saticība ģimenē un darbā, lai gandarījums par paša paveikto un prieks par visu labo, kas mājo apkārt!

 
 

 

Kurmāles iedzīvotāji laipni gaidīti Kurmāles pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka pirmdienās un ceturtdienās saņemt humāno palīdzību- apavus un drēbes gan pieaugušajiem, gan bērniem. Neskaidrības gadījumā zvanīt pa telefonu-26553069

 

Sestdien, 30. janvārī plkst. 19.00 KKC ,,Sporta laureāts 2014". (Skat. kalendārā)

 

Kuldīgas novada atklātās 6. ziemas sporta spēles notiks 2015. gada 28. februārī Kuldīgas novada Sporta skolas sporta bāzēs