Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

 

6. jūnijā tiek organizēta ekskursija uz Līgatni. Skat. kalendārā

 

Kapu svētki pagasta kapsētās 4. jūlijā

Sestdien, 23. maijā plkst. 20.00 pagasta zālē pašdarbnieku koncerts.

skat kalendārā