Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

Vilgāles bibliotēkā līdz 30. novembrim Ainas Antonijas ( Skuķes ) gleznas

Vēstures istabā izstāde- viktorīna ,,Vai tu pazīsti šo vēstures liecību?" 

Izstāžu zālē Mārītes Dupates gleznas.