Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

  • 9. oktobrī Kuldīgas Kultūras centrā senioru veselības diena
  • Vidējās paaudzes deju kolektīva mēģinājumi notiks pirmdienās no plkst. 19.00 pagasta pasākumu zālē. Aicināti jauni dalībnieki.
  • 15. oktobrī plkst. 10.00 kuldīgas novada Domes zālē Uzņēmēju diena. Tikšanās ar J.Dūklavu. Aicināti lauku uzņēmēji.