Kurmāles pagasta pārvalde


 

Kurmāles pagasta pārvalde

 

Juridiskā adrese: "Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pagasts,
                            Kuldīgas novads, LV-3332

tālrunis:63361134

fakss: 63361134

e-pasta adrese: kurmale@kuldiga.lv

 
 

Februārī Kurmāles pagasta izstāžu zālē fotokluba ,,Divas upes" izstāde Skrundas laiks

Virkas muižā notiks apmācības jauniešiem par sociālajiem medijiem. Skat. nodaļā  Lappusīte jauniešiem

13. februārī Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles. Sportisti aicināti pieteikties pie Dzintras Freimanes

Sestdien, 19. februārī pagasta pasākumu zālē māju iedzīvotāju sapulce. ,,Atvari" - plkst. 10.00, ,,Ezerkalni"- plkst.11.30